Tedarikçi Kriterlerimiz

Reis Grup Satınalma uzun süreli ilişkiler ve stratejik ortaklıklar kuracağı tedarikçilerini belirlerken birçok yöntem kullanmaktadır. Firma seçiminde firmanın;

⦁ Gelişimi,
⦁ Geleceği, istikrarı ve sürekliliği,
⦁ Referansları, itibar ve tecrübeleri,
⦁ Esnekliği ve desteği,
⦁ Kalite açısından güvencesi,
⦁ Finansal Yapısı,
⦁ Lisans, distribütörlük, acentelik vb. Yetki Belgeleri
⦁ Ortaklık yapısı ve varsa ilgili iş alanının gerektirdiği diğer faktörler göz önünde bulundurulur.

Tüm potansiyel tedarikçiler bu site üzerinden de ulaşılabilen Tedarikçi Tanımlama Formu’nu doldurarak Grup Satınalma’ya ulaşabilmektedir. Servis Üretimini etkileyebilecek hususlarda (yetki belgeleri, tecrube, finansal yeterlilik, teknik yeterlilik vb.) gerekli görülürse firma ile ön bir görüşme yapılmaktadır. Bu görüşme sonrasında potansiyel firmanın ihtiyaca cevap verebileceği belirlendikten sonra kalite ve is gelistirme bölümleri tarafından firma değerlendirilmekte ve yeterli puana sahip olan firmalar ile test aşamasına geçilmektedir. Bu aşamalar sonucunda olumlu olarak değerlendirilen tedarikçiler onaylı tedarikçi listesine eklenir.

Reis’in hedef ve stratejileri doğrultusunda tedarikçiler aşağıdaki kriterler kapsamında sürekli izlenmektedir:
⦁ Piyasa koşullarına göre fiyat avantajı sağlaması
⦁ Kalite-Lojistik performansının işletme beklentilerini karşılama durumu
⦁ Çevre ve Etik Kurallara uygun davranma durumu
⦁ Reis Grup tarafından iletilen geliştirme/iyileştirme taleplerine cevap verme durumu
⦁ Gelişen ve değişen sektör koşullarına ayak uydurma durumu
⦁ Reis Grup ile imzaladığı sözleşme şartlarına uyumu