Tedarik Yönetim Sürecimiz

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

 

Müşterilerimize daha yüksek kalitede hizmet sunabilmek için, en iyilerle çalışıyor ve ilişkilerimizi her zaman dinamik tutuyoruz. Bunun için tedarikçi yönetimi süreçlerini kullanıyoruz.

Tedarikçi yönetimi sürecinin temel safhaları aşağıdaki gibidir:

Hızlı Menü

Tedarikçi Seçimi & Tedarikçi Yeterlik Süreci

Reis, Kurumsal Sorumluluk çerçevesinde Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalmak üzere açık bir taahhütte bulunmaktadır. Dolayısıyla, tedarikçilerimizin; yürürlükteki yasal yükümlülüklere bağlı kalması ve “Reis Tedarikçilerinin Uyması Gereken Etik Kurallar”ı da içeren asgari gereklilikleri karşılaması gerekmektedir.

Bu amaçla, Tedarikçi Seçimi sürecinin ayrılmaz bir parçası olan Tedarikçi Yeterlik Değerlendirme Süreci, Reis genelinde standart hale getirilmiştir. Sürecin uygulaması yeni tedarikçiler için ilk sipariş kararından önce, mevcut tedarikçiler için ise kapsama planına uygun olarak tedarik yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Tedarikçi seçiminde;

⦁ Toco değerlendirme sonuçları,
⦁ Önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları, gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

Çalışılan tüm tedarikçilerin ;

⦁ Reis Genel Satınalma Şartlarını ,
⦁ Tedarik Zincirinde Kurumsal Sorumluluk ve Tedarikçinin Uyması gereken etik kurallar Beyanını,
kabul etmiş olması gerekmektedir.

Tedarikçi Değerlendirme

Önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları ve mevcut seçim kriterleri göz önüne alınarak değerlendirmeye alınacak tedarikçiler belirlenir.

Bu süreçte belirlenen tedarikçiler, Satınalma-Kalite-Lojistik-Teknoloji konu başlıkları altında değerlendirilirler. Bu değerlendirmeler, satınalma biriminin yanı sıra, ilgili tedarikçinin sunduğu mal ve hizmeti alan diğer birimlerin de dahil edilmesi ile gerçekleştirilir.

Satınalma açısından;

Tedarikçinin pazardaki yeri ve stratejisi, finansal gücü, rekabetçi fiyatlara sahip olması, maliyet iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunması, uzlaşmacı yaklaşımı, açık iletişim kurması

Kalite açısından;

Kalite yönetim sistemlerini etkin kullanımı ve ilgili sertifikalara sahip olması, ürün & hizmet kalitesi, faaliyet alanındaki tecrübesi ve teknik yeterliliği

Lojistik açıdan;

Teslimat koşulları ve değişikliklere uyum sağlayabilme becerisi, teslim süresine uyumu, lojistik süreçlerimize adaptasyonu ve çevre politikalarına duyarlı olması

Teknolojik açıdan;

Reis’in ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknolojiye sahip ürünleri temin etmesi, inovatif yaklaşima sahip olması değerlendirilir.

Stratejik Değerlendirme
Tedarikçinin geçmiş performansının değerlendirilmesine ek olarak, stratejik değerlendirme tedarikçinin stratejik yeteneklerini gösterir ve tedarikçi ilişkilerinde potansiyel riskleri ve fırsatları ortaya çıkarır.

Tedarikçi Kategorileri
Tedarikçi Değerlendirmeler ve stratejik değerlendirmeler sonucu tedarikçi kategorileri belirlenir. Tedarikçi kategorileri (onaylanmış tedarikçi vb.) belirlendikten sonra gerekli görülen tedarikçiler ile geliştirme süreci başlanır.

Tedarikçi Geliştirme Süreci
Tedarikçi gelişim sürecinde, değerlendirilen tedarikçilerle ilgili 4 tip karar alınabilir. Bunlar;

Kendi Kendine Gelişim
Kendi kendine gelişimine karar verilen tedarikçiler için “Hedef Anlaşması” formu doldurulur ve tedarikçinin gelişimi için hedefler belirlenir.

Aktif Gelişim
Aktif geliştirilmesine karar verilen tedarikçiler için karşılıklı toplantılarla gelişime açık konu başlıkları belirlenenerek aktif gelişim planı oluşturulur.

İletişim Planı
Herhangi bir geliştirme planı düşünülmeyen tedarikçilere değerlendirme sonuçlarını içeren iletişim planı iletilir.

Aşamalı Sonlandırma
Tedarikçi ilişkisinin sonlandırılmasına karar verilen tedarikçiler için ilişik kesme işlemleri başlatılır.

Süreçlerde Kullanılan Araçlar

Tedarikçilerin Şirketimizi Değerlendirmesi
Belirli tedarikçilerin Tedarikci Anketi uygulamasına katılarak Reis’ i “Firma”, “Teknoloji”, “Hizmetler”, “Operasyonel Prosesler” alt başlıklarında dört kategoride değerlendirmesi istenir. Tedarikci Anketi uygulamasında tedarikçi, Reis’ i sınıfında en iyisiyle kıyaslayarak değerlendirmeyi yapar.
Bu analizler sonucu Reis için ilerleme potensiyeli olan alanlar tanımlanır. Tedarikci Anketi sonuçları, tedarikçi değerlendirme ve tedarikçi sınıflandırma sonuçları ile beraber analiz edilerek tedarik zincirinde optimizasyon potansiyelleri ortaya çıkarılır. Bu nedenlerle gerekli bir uygulamadır.

Tedarikçilerin Şirketimizi Değerlendirmesi Formu

Toplam Edinme Maliyeti
ToCO (Total Cost of Ownership – Toplam Edinme Maliyeti) ile tedarikçilerimizi sadece fiyat bazlı değil kalite maliyeti, kıyaslama maliyeti, teslim süresi ve olası riskler gibi faktörleri de dikkate alarak değerlendirme fırsatı buluyoruz.

Tedarikçi Denetimi
Tedarikçilerimizin sağladığı mal ve hizmetlerin Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun konusunda uzman kişiler tarafından objektif olarak denetlenmesi son derece önemlidir.
Firmamız standartlarına, politikasına ve prosedürlerine dayanarak yapılacak tedarikçi denetimleri, tedarikçilerimizin mevcut durumlarını görmesini sağlayacak , olası sorun ve aksaklıklara önceden müdahale edebilme yeteneğini geliştirecektir. Ayrıca, tedarikçilerin sunduğu mal ve hizmetler için sektöre özel teknik denetimler de (çevre denetimi, güvenlik denetimi, kalite sistem denetimi gibi) yapılmaktadır.