Notre politique de sélection et de placement

Lors d’un besoin de personnel, notre groupe passe en étant conforme aux conditions du marché et de l’économique à une sérieuse période de sélection et de placement pour chaque personne qui souhaite travailler avec nous. Tous les CV reçus sont certainement priés en compte. Choisir la position la plus adaptée en fonction des qualités possédées est exécutable seulement avec cette méthode. Notre groupe prête une grande importance à ce sujet et s’efforce pour diriger tout le monde correctement. Notre objectif est de placer la bonne personne à la bonne position au bon moment.

REİS’TE KARİYER 

Daima “Biz” diyebilerek konuşabilen Grubumuzda bunu, iş ortamında dayanışma ve güven sağlayarak başarmaktayız. “Her Başarının Kilit Noktası Daima İnsandır.” İnanışımız doğrultusunda, personellerimizin değerlerinin ve kattıkları değerlerin bilincinde olarak devam ettik yolumuza.

Reis’te olmak fikirlerin takdir edildiği yerde olmaktır. Yüksek sesle paylaşımlar yapılarak gelen başarıdır. Hem yönetici-çalışan hem de çalışan-çalışan ilişkilerinde paylaşımların ahlaki değerler çerçevesinde samimiyetle yapılabildiği yerdir REİS.

Saygınlıkla ve eşitlikle yola başlamak isteyen, ilerlemek isteyen kişilerin doğru adresidir Grubumuz.